Szkolenia dla firm

Szkolenia z Samoobrony

dla różnych grup zawodowych,

 które w swoje pracy są narażone na utratę życia lub zdrowia

Statystyki, raporty, inne źródła wyraźnie wskazują na wzrost agresywnych zachowań wśród ludzi. Zwiększa się również liczba osób, które skarżą się na rosnącą falę agresji wśród klientów, pacjentów, petentów, odwiedzających ich miejsce pracy. Niejednokrotnie nie kończy się na agresji słownej, coraz częściej dochodzi do przemocy fizycznej.

Dobrym przykładem grupy zawodowej, która w swojej pracy codziennie jest narażona na utratę własnego życia lub zdrowia to ratownicy medyczni. Agresywni pacjenci, którym ratują życie są w 90% przypadków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, znieczulonych, nie reagujących na próbę uspokojenia. Ponadto, podejmowanie przez ratowników medycznych czynności ratujących życie pacjentów poza środowiskiem szpitalnym, zawsze jest związane z narażaniem własnego życia. Jest to spowodowane obcym, nieznanym otoczeniem, często nieprzyjaznym lub niebezpiecznym. Ratownik wchodząc na teren nieznanej posesji nie wie co go czeka: agresywne zwierzę, kolega poszkodowanego z nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem w dłoni. Ratownicy szczególnie muszą być gotowi na szybką adekwatną do zagrożenia reakcję.

Przykłady można mnożyć: agenci ubezpieczeniowi czy agenci nieruchomości, którzy kilkakrotnie w ciągu dnia przebywają na terenie obcych posesji z klientami, nierzadko sam na sam. Są to sytuacje, które można uznać za zagrażające życiu lub zdrowiu, gdyż nigdy nie wiadomo z kim ma się do czynienia i jakie ktoś ma zamiary. Często jest zbyt późno na ucieczkę lub szukanie pomocy i należy bronić się samemu.

Nawet urzędnicy w różnego rodzaju urzędach niejednokrotnie mają do czynienia z osobami na tyle agresywnymi, że mogą czuć się zagrożeni i niepewni swojego bezpieczeństwa.

Jak wyglądają nasze szkolenia z samoobrony?

Prowadzone przez nas szkolenia, są oparte na ćwiczeniu technik na sali treningowej oraz w warunkach naturalnych. Niezależnie od wykonywanego zawodu, uczestnicy mają okazję poćwiczyć nabyte techniki również w warunkach naturalnych np. w karetce pogotowia, na izbie przyjęć, za biurkiem.

Uczymy właściwej postawy wobec napastnika, asertywności zanim zagrożenie się pojawi, uczymy jak wykorzystać przedmioty użytku codziennego do samoobrony.

Techniki samoobrony łączymy z treningiem asertywności, z elementami wiedzy o przemocy, agresji i psychologicznych metodach obrony.

Nasi klienci to ratownicy medyczni, urzędnicy, nauczyciele, kobiety, dzieci, wszyscy, którzy czy w życiu zawodowym, czy w prywatnym nie chcą stać się ofiarami przemocy i liczą na własne umiejętności w tym zakresie.

Poniżej foto – relacja ze szkolenia ratowników medycznych ze szpitala w Polanicy Zdroju:

2015-10-28_194548                 2015-10-28_194418

2015-10-28_194315                 2015-10-28_194238

2015-10-28_194204                2015-10-28_194034

2015-10-28_193752               2015-10-28_193711

2015-10-28_193700